SI KACAK & SI JELITA

Saturday, November 13, 2010

NAJIS MUGHALLAZAH

                
Soalan :
Apa yang saya fahami selama ini anjing dan babi termasuk najis mughallazah tak boleh sentuh, kecuali kulit anjing jika tangan kita kering dan kulitnya kering. Tetapi ada orang kata bahagian anjing yang najis cuma jilatannya sahaja manakala babi pula dagingnya sahaja, kerana itu yang ada nas daripada al-Qur'an dan hadis. Minta dijelaskan.

Jawapan :
     Menyentuh najis mughallazah iaitu anjig dan babi adalah najis. Tetapi menyentuh anjing secara kering dengan kering maka tidak menjadi najis. Cuma ada khilaf ulama tentang bahagian anjing yang najis di mana ulama mazhab Hanafi mengatakan anjing itu najis hanya pada mulut. Ulama mazhab Maliki mengatakan anjing dan kambing itu sama sahaja tidak najis.

     Tetapi ulama Syafii mengatakan anjing adalah najis berlandaskan kepada hadis daripada Rasulullah SAW : "Kalau anjing menjilat bekas maka hendaklah dibasuh 7 kali di mana satu basuhan dengan air tanah atau basuhan pertama dengan air tanah."

     Menurut mazhab Syafii, mulut yang berbau harum berbanding dengan binatang lain pun Nabi suruh basuh maka lebih-lebih lagilah bahagian-bahagian lain. Mengenai babi yang disebut dalam al-Quran hanya dagingnya sahaja maka tidak boleh diambil hujah begitu sahaja.

     Mazhab Syafii mengqisaskan kenajisan anjing dengan babi kerana kedua-duanya haiwan yang kotor. Tetapi mazhab yang tidak menerima qiyas anjing dan babi, mereka hanya mengharamkan makan daging babi.

No comments:

Post a Comment